HKScan Finland, Kesko, Arla Finland och Unilever Finland har upprättat ett löfte om att bara använda ansvarsfullt producerad soja i samarbete med WWF Finland.

Medlemmarna förbinder sig till att all soja som används i produktionskedjan för deras egna produkter ska vara ansvarsfullt producerad RTRS-soja (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra-certifierad soja fram till 2020.

HKScan har tidigare meddelat att all soja som företaget använder i värdekedjan för kött ska vara ansvarsfullt producerad och certifierad soja fram till slutet av 2018. HKScans värdekedja i Sverige började använda ansvarsfullt producerad soja redan under 2014–2015.

Det finländska åtagandet för soja omfattar både finländsk produktionskedja och utländska inköp. Certifieringen gäller sojans ursprung och produktionskedja. Certifieringen genomförs av en oberoende tredje part. De över hundra kriterierna för certifieringen innefattar bland annat granskningar av miljö, samarbete med lokalsamhället och arbetsförhållanden. Certifieringarna för ansvarsfull produktion RTRS och ProTerra minskar betydligt miljökonsekvenserna av odlingen genom att förhindra att naturmiljöer och utsatta områden omvandlas till odlingsmark.

De medlemmar som varit med om att upprätta avtalet är utöver HKScan Finland, Kesko, Arla Finland och Unilever Finland i samarbete med WWF Finland.

 

Sojaproduktion har miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

 

Sojaböna är en av de mest odlade växterna i världen. Soja används som ingrediens i många livsmedel och sojafoder i sin tur inom produktionen av animaliska livsmedel.

Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder. Förbindelsen till att använda ansvarsfullt producerad soja är en viktig del av HKScans hållbara köttproduktion. Den svarar också på intressenternas förväntningar på ansvarsfull verksamhet i hela värdekedjan för HKScans köttproduktion.

Avskogning, ökning i växthusgasutsläppen, minskning av den biologiska mångfalden och erosion är de största miljökonsekvenserna av att odlingen av sojabönor utvidgas fortlöpande, särskilt i Sydamerika. Enligt rapporter har odlingen av sojabönor medfört sociala problem bland annat när det gäller markägande och inkomstfördelning.

 

RTRS främjar hållbar odling av sojabönor och ansvar inom sojaproduktionen

 

Round Table on Responsible Soy (RTRS) är ett internationellt initiativ för en mer ansvarsfull sojaproduktion, där olika intressenter samarbetar för att säkerställa ansvarsfull, hållbar sojaodling och sojaproduktion. HKScan anslöt sig till RTRS 2014. HKScan Sweden är medlem i det svenska nätverket Svenska Sojadialogen, som motsvarar det finländska sojaåtagandet.

 

För mer information:

Pia Nybäck, kvalitets- och ansvarschef, HKScan Group.
För kontakt med henne, begär samtal via kommunikationsdirektör Aino Pajukangas, HKScan Finland, tfn +358 10 570 2242, aino.pajukangas(at)hkscan.com

Stella Höynälänmaa, projektkoordinator, WWF Finland, tfn 040 507 3123, stella.hoynalanmaa(at)wwf.fi

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland, 040 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var HKScans omsättning 1,9 miljarder euro och koncernen har cirka 7 400 anställda. www.hkscan.com   

WWF Finland fungerar som en del i det internationella WWF-nätverket med byråer i cirka 50 länder och verksamhet i över 100 länder. Vi bygger en framtid där människan lever i harmoni med naturen. WWF har i många år arbetat för ansvarsfull användning av soja och åberopat nyckelföretag både i Finland och globalt. www.wwf.fi