HKScan investerar med 70 MSEK i Kristianstad. Detta är ytterligare ett steg i HKScans strategiska utveckling av hela värdekedjan, från gård till gaffel. Investeringen moderniserar ytterligare Sveriges största grisslakteri och förstärker därmed ytterligare HKScans produktionsnätverk.

”HKScans investering i anläggningen i Kristianstad innebär en effektivare produktion, en förbättrad arbetsmiljö och en förbättrad livsmedelssäkerhet. Investeringen ger också stora energibesparingar och minskad vattenförbrukning. Samtidigt är den ett viktigt steg i HKScans strategiska plan för utveckling av sitt produktionsnätverk. Likväl stöder investeringen koncernens ambition att certifiera anläggningen för export till Kina”, säger Sami Sivuranta, EVP, Operations.

Tidigare har större investeringar gjorts i Kristianstad för förbättrad djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Den här investeringen, som riktas i början av slaktprocessen, slutför nu moderniseringen av hela processen.

HKScans strategi och ansvar för hela värdekedjan, från gård till gaffel, innebär en unik position inom den nordiska livsmedelsindustrin. Strategin betonar innovation, produktivitet och hållbarhet med starkt fokus på konsumenterna. 

”HKScan är länken mellan 11 000 lokala svenska gårdar och miljontals konsumenter. Genom ansvar i hela värdekedjan från gård till gaffel, gör vi det möjligt för konsumenten att njuta hållbart och ansvarsfullt producerat kött idag och i generationer framöver. Med den här investeringen kan vi ytterligare modernisera vår verksamhet och bland annat våra Scan-produkter och därmed bättre möta våra konsumenters förväntningar på hållbar produktion”, säger Sofia Hyléen Toresson, EVP, Market Sweden.

För ytterligare information: 
Mediejour, Sweden, tel: +46 8-725 85 10


HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.