– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, tf Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 8 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Har bra djuröga och jobbar aktivt för att främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Gris 2018

Sven Olof och Ulrika driver en mycket välskött smågrisbesättning. Paret arbetar ständigt med förbättringar, t ex har de nyligen investerat i verkstol för suggorna vilket förbättrar både produktion och hållbarhet. Sven Olof och Ulrika är en inspiratör för andra producenter på bygden, de har ett gott samarbete med smågrisköpare och har en stor noggrannhet i rutiner och produktion. Vi har alltid en bra kommunikation och ett bra samarbete.

Gårdsfakta Mansdala
På gården Mansdala finns det cirka 900 suggor som producerar 25 000 smågrisar per år. De flesta smågrisarna ingår i mellangårdsavtal där de blir färdiga slaktgrisar till HKScan. Företaget har 7 heltidsanställda. På gården brukas 120 hektar där grödorna är korn, vete och oljeväxter.

Ulrika och Sven Olof fick första suggan i lysningspresent 1983. De byggde första stallet 1992, köpte gården Mansdala 1994 där de byggde grisstallar i två omgångar 1996 och 2003. Paret menar att en del av deras framgång bygger på skicklig personal och vill bland annat hylla djurskötaren Gunilla som har jobbat med smågrisproduktionen i 16 år. Även sonen Christian med hustru Annette jobbar på gården och Sven Olof och Ulrika har inspirerat även den yngre generationen att bygga en egen slaktgrisproduktion.

Bilagor