– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm- och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScan Agris leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, tf Inköpsdirektör HKScan Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 8 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Har bra djuröga och jobbar aktivt för att främja djurens naturliga beteende så att de mår bra.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Nöt 2018
Johan och Hanna är mycket intresserade och kunniga i sin yrkesutövning. De är skickliga mjölkproducenter men även kunniga och lyhörda i uppbyggnaden av sina köttrasbesättningar. De satsar på att bygga upp en köttrasbesättning med renrasig Simmental samt renrasiga röda Angusdjur. Paret brukar ca 500 hektar varav 150 hektar är bete. Johan är även en intresserad och skicklig växtodlare. Amalienlund är ett modernt företag med flera ben att stå på produktionsmässigt. HKScan och Amalienlund har ett mycket bra samarbete, där Johan och Hanna är oerhört lojala.

Produktionsfakta
Verksamheten drevs av Johan, tillsammans med hans far Göran fram till år 2013 då Johan tog över driften själv. Johan började utöka verksamheten redan år 2000 då en mjölkgård köptes in. På gården finns både 180 mjölkkor och dikor, varav 50 renrasiga Simmental och 15 röda Anguskor. Årligen slaktas runt 140 nötdjur. 350 hektar odlas och utöver det betas 150 hektar. Grödorna består av vall, höstkorn, höstraps, höstråg, höstvete, vårkorn och majs. Utöver Johan och Hanna har företaget har 2 anställda, Patrik Lilja samt Krister Zygula. Johans far Göran är också en mycket god hjälp på gården.

Bilagor