- Livsmedelsindustrin kan bli mer progressiv och sträva efter ansvarigt materialanvändande i hela värdekedjan. Budskapet i IPCC:s senaste klimatrapport var tydligt; ​​det finns ingen tid att förlora. Alla branscher behöver göra mer och jobba snabbare. HKScan har skyndat på utvecklingen för att snabbt reagera på detta och tar bort all svart plast under 2019 som ett konkret steg i rätt riktning, säger Sofia Hyléen Toresson, VD HKScan Sverige.

Svart plast går inte att återvinna idag eftersom det optiska sorteringssystemet som används vid sortering av plast inte kan läsa av det svarta kolpigmentet. Svarta plastprodukter åker ner i brännlådan istället för att gå till återvinning.

- Beslutet att sluta använda svart plast i Sverige och Finland är ett viktigt steg för att öka återvinningsmöjligheterna och minska miljöpåverkan av våra förpackningsmaterial, fortsätter Hyléen Toresson.

Konsumenterna tycker det är viktigt med miljövänliga förpackningar

Enligt Eurobarometer 2017* tycker 94% av konsumenterna att den viktigaste åtgärden för att minska plastavfall är att minska andelen plastförpackningar för livsmedel. För konsumenten är förpackningens miljöpåverkan viktig, liksom hur praktisk och informativ förpackningen är.

- Vi vill göra vårt yttersta för att utveckla våra förpackningar och göra dom mer hållbara för att motsvara konsumenternas förväntningar. Vi har infört ett antal nya förpackningar på våra marknader för att förbättra produktanvändbarhet och miljöeffektivitet, säger Hyléen Toresson (länk till förpackningsfaktablad: https://www.hkscan.com/globalassets/hkscan.com/pdf-files/factsheets/hkscan-fact-sheet-packaging.pdf.

Ett exempel är en ny förpackning för Mamma Scans köttbullar där den nya återförslutningsbara förpackningen spar 30 ton plast varje år.

Att minska matsvinnet är ett relativt lätt sätt att minska matens klimatpåverkan

HKScan arbetar även aktivt med förpackningslösningar som kan bidra till att minska matsvinnet.

Var fjärde matkasse slängs idag i soporna. Förpackningen utgör en relativt sett liten del av livsmedlens co2-avtryck.

- I dag slängs ungefär 25 % av all mat som köps, så vi alla konsumenter har också ett stort ansvar. Målet med vår förpackningsutveckling och design, är att förlänga produktens hållbarhet och öka möjligheten till återvinning, förklarar Hyléen Toresson.

Arbetet fortsätter

2017 rapporterade HKScan för första gången mängden förpackningsmaterial som användes i våra produkter.

- Förra året kom 38 procent av materialet från förnybara källor, som wellpapp och papper. Av dessa kom ca en femtedel från återvunna material. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan utan att för den skull äventyra matsäkerheten, säger Hyléen Toresson.

I Sverige är HKScan dedikerade att följa visionen som bestämts av Livsmedelsindustrierna (LI). LI har uppgett att alla plastförpackninger ska kunna återvinnas år 2022 och alla plastförpackningar ska tillverkas av förnybara eller återvunna råvaror före 2030.

- För att uppnå denna vision har vi startat ett hållbart förpackningsprojekt för att definiera aktiviteter för att öka användningen av hållbara och återvinningsbara material, avslutar Hyléen Toresson.

Faktablad hållbara förpackningar: https://www.hkscan.com/globalassets/hkscan.com/pdf-files/factsheets/hkscan-fact-sheet-packaging.pdf 

Materialeffektivitet i HKScan: https://www.hkscan.com/en/responsibility/environment/material-efficiency/ 

*Källa: Eurobarometer / Foresight Factory | Base: 27,881 face-to-face respondents aged 15+, 2017

**Inspirans trend report, 12.12. 2017

Bilagor