Matens klimatpåverkan har blivit en faktor med stark inflytande på konsumenters syn på och val av mat. Med skärpta miljömål vill HKScan möta konsumenternas efterfrågan både idag och imorgon samtidigt som det är vårt ansvar att bidra till de globala målen i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med andra ord ska våra produkter alltid vara hållbart och ansvarsfullt producerade.

I Sverige ska HKScan, med våra främsta varumärken Scan och Pärsons, minska vårt klimatavtryck med 95 %, jämfört med år 2003. Hittills har vi nått en minskning på 74 %. I målet ingår företagets produktionsanläggningar, tjänsteresor samt djurtransporter. Vårt hållbarhetsarbete har pågått sedan många år tillbaka och blir nu ett viktigt bidrag till de koncerngemensamma målen. Dessa innebär bland annat innebär en minskad energi- och vattenanvändning med 20 % respektive 25 % till 2030. Samtliga mål mäts med utgångspunkt från år 2014–2018.

- HKScan som koncern har en framåtlutad syn på sitt hållbarhetsarbete. Vi vet vilka olika åtgärder som måste ske för att vi ska nå våra mål till 2030, men också vilka investeringar vi måste göra för att skapa en lönsam verksamhet. Inte sällan går dessa hand i hand eftersom vi är måna om att kunna erbjuda ansvarsfullt producerade produkter. Detta ansvar rymmer både miljöaspekter, energianvändning, djuromsorg, val av förpackningar – enkelt uttryckt ett ansvar från gård till gaffel, säger Sofia Hyléen Toresson, VD för HKScan Sverige.

Under de senaste åren har HKScan Sverige sett över hållbarhetsarbetet och gjort betydelsefulla vägval och investeringar för att nå vårt svenska klimatmål. I januari beslutade vi att all svart plast ska plockas bort från samtliga våra förpackningar. Flera av förpackningarna har dessutom fått en ny design som ska förlänga produkternas hållbarhet och öka möjligheten till återvinning. Exempelvis ger vår nya förpackning för Mamma Scans köttbullar en besparing på 30 ton plast varje år. I Kristianstad har vår anläggning genomgått en renovering och ombyggnation för att minska sin energi- och vattenanvändning och på kallröktfabriken i Halmstad har en ny reningsanläggning möjliggjort ett minskat koldioxidutsläpp på 80 %. På vår anläggning i Linköping, där bland annat Scans falukorv och kryddkorvar produceras, installeras under mars 2019 ett antal nya och energieffektiva rökskåp. Förutom att minska utsläppen i vår egen produktion arbetar vi även för att minska gårdarnas klimatpåverkan. Till exempel används enbart ansvarsfullt producerad soja i djurens foder. Med skärpta miljömål vill vi på HKScan Sverige intensifiera vårt arbete för ett minskat klimatavtryck.

Bilagor