Varje år utser HKScan ett antal leverantörer inom olika kategorier som tilldelas pris för särskilt goda insatser under året som gått. Förutom leverantörer av nöt-, lamm- och griskött utses också årets miljöpristagare och årets djurtransportör. För att utses till vinnare krävs bland annat att man har ett gott öga för djuren och främjar deras naturliga beteende under transport. Man ska även visa framåtanda och nytänk för att förbättra sin verksamhet och vara professionell och flexibel för att tillmötesgå olika önskemål från bland annat gårdarna som levererar djuren.

- En god omsorg om djuren, med modern transportutrustning, punktlighet i sina leveranser och ett arbetssätt som är tillmötesgående och flexibelt. Så skulle jag vilja beskriva Dicks Åkeri. Det här är saker som både vi på HKScan och våra leverantörer värdesätter högt, säger Mikael Toverland, intransportchef för HKScan i Sverige.

Priset som Årets Djurtransportör 2019 tilldelas Dicks Åkeri i Jönköping. Åkeriet drivs idag av syskonen Joakim, Andreas och Hanna Karlberg som tog över verksamheten efter sin pappa för snart 10 år sedan. I år firar företaget 35 år och sedan dess har Dicks Åkeri byggt nya lokaler med omklädningsrum, tvätthall och verkstad. Verksamheten har expanderat över tiden och idag är det 20-tal anställda och sammanlagt 13 stycken lastbilar. Åkeriet har vidgat sin verksamhet och kör allt från slaktavfall till timmerbil och batterier, men främst är Dicks Åkeri känt för sina slakt-, liv- och kalvförmedlingstransporter. Årligen transporterar åkeriet cirka 14 000 slaktboskap, 12 000 slaktfår/slaktlamm, 4 500 livdjur samt 5 200 förmedlingskalvar.

- Vi strävar efter att hålla en god service med en nära kundkontakt och vi vill göra vårt yttersta för att allt ska bli så bra som möjligt, berättar Andreas Karlberg, en av ägarna till Dicks Åkeri.

Motivering till Årets Djurtransportör 2019:

Dicks Åkeri AB med säte i Jönköping transporterar nöt och får/lamm till slakteri samt ett stort antal livkalvar. Dicks Åkeri och Andreas Karlberg är alltid lätta att samarbeta med och de gör sitt yttersta för att hitta den absolut bästa lösningen sett ifrån alla parametrar, men med djuromsorg i grunden. Dicks Åkeri och personalen är alltid tillmötesgående och sköter sina åtaganden mot HKScan och leverantörerna på ett utmärkt sätt.

Bilder