Press Releases april 2020

  1. Scan SpelarRoll
    Spelar roll – en kampanj om betydelsen av att välja svenska råvaror

    Under vecka 18 släpper Scan en kampanj under namnet ”Spelar roll”. Kampanjen syftar till att visa att våra val av livsmedel spelar roll för klimatet. Klimatfrågan är komplex och alla aktörer, såväl företag som konsumenter, spelar en viktig roll för att vi tillsammans ska kunna skapa en mer hållbar framtid. Att välja råvaror med svenskt ursprung är en viktig del i detta.

  2. Scan Hallbarhetsgris Kotlett
    Framtidens griskött – nu i butik

    Med ett av världens lägsta klimatavtryck går svenskt kött nu ett steg längre. Nu finns det griskött i butik med ännu lägre klimatpåverkan*. Det är ett resultat av Scans hållbarhetssatsning ”Gårdsinitiativet” tillsammans med Anders Gunnarssons gård, Halla Gård, i Västergötland.