Först ut i Scans kampanj är en reklamfilm som från och med vecka 18 visas både i TV och sociala medier. Kampanjen tar avstamp i den svårighet som många idag upplever att göra medvetna och hållbara val. Här lyfter därför Scan fram några av alla de positiva mervärden som svensk livsmedelsindustri och gårdar bidrar med för en hållbar livsmedelsproduktion. Huvudbudskapet är enkelt; genom att göra ett medvetet val att alltid välja svenskt kött och råvaror så gör man också ett val som spelar roll – både idag och för framtiden. Kampanjen tar bland annat upp att svenskt kött har ett av världens lägsta klimatavtryck, att våra bönder är en viktig pusselbit i det övergripande hållbarhetsarbetet genom sitt sätt att bruka jorden och bidra till biologisk mångfald, att djuren är en del av det naturliga kretsloppet och en förutsättning för att både odla vegetabilier, spannmål, mjölk och kött, samt att Sveriges bönder också bidrar till energiförsörjningen genom allt gödsel som hamnar i biogasanläggningar och på våra åkrar.

Med sin hållbarhetskampanj ”Spelar roll” vill Scan kommunicera på ett nytt och okonventionellt sätt som inte innebär pekpinnar eller kängor till andra aktörer i branschen. Företaget menar att den hållbarhetskommunikation som syns idag ibland tenderar att vara både förenklad och fragmenterad. Scan vill därför nyansera debatten om kött och klimat och visa på att vissa val är mer hållbara än andra. Här visar Scan att alla aktörer i livsmedelsbranschen spelar en viktig roll för att skapa en mer hållbar framtid, såväl företaget som konsumenter.

Bilder