Press Releases november 2020

  1. HKScan och Apetit inleder kommersiellt samarbete i Sverige

    HKScan och Apetit har ingått avtal om att HKScan skall sälja Apetits produkter till svenska Foodservice.

  2. Åkerö Säteri 15-MaxJPG
    HKScan satsar på nästa generation bönder

    För att öka kompetensöverföringen, underlätta för generationsväxlingen inom lantbruket och inspirera fler till att arbeta inom de gröna näringarna satsar nu HKScan på en utbildning för unga köttbönder – HKScan Unga Köttbönder.