HKScan kommer att agera återförsäljare för Apetits växtbaserade produkter genom Foodservice-kanalen med start i februari 2021.

“Det är mycket positivt att vi inleder ett samarbete med Apetit i Sverige. Med Apetits produkter förstärker vi vårt produkterbjudande och ökar vår betydelse på den växtbaserade marknaden inom Foodservice. Samarbetet med Apetit i Sverige bidrar till att HKScan växer som ett mångsidigt livsmedelsföretag", säger HKScans CEO Tero Hemmilä. 

“Samarbetet med HKScan är en viktig möjlighet för Apetit. Det stödjer vår strategi att stärka exporten till den svenska marknaden. Samarbetet hjälper oss nå målsättningarna för den svenska Foodservice-kanalen”, säger Apetits CEO Esa Mäki.

HKScan har en stark ställning inom svenska Foodservice med en väl fungerande säljkår och etablerade kundrelationer. Samarbetet inleds med frysta mervärdesprodukter under Apetit-varumärket. Efterfrågan på växtbaserade produkter växer inom Foodservice. Produkterna har förtestats i Sverige och blivit mycket väl mottagna.

Bilagor