Press Releases januari 2021

 1. anders g
  Hållbara grisar på Halla gård i Västergötland belönas med HKScans Miljöpris 2020

  Anders Gunnarsson på Halla gård i Kvänum, Västergötland, tilldelas HKScans Miljöpris till leverantör 2020 för sin unika kombination av utmärkt djuromsorg och hållbart lantbruk med ett helt slutet kretslopp som vision. Gårdarnas miljöarbete spelar en viktig roll när det gäller att minska klimatavtrycket av svensk livsmedelsproduktion. För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan Sverige initierat Gårdsinitiativet och delar varje år ut Miljöpriset. 

 2. HKScan brunch
  HKScan siktar på netto noll klimatavtryck i livsmedelsproduktionen

  HKScan har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck i företagets egen industriella produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till konsument, senast i slutet av 2040. Klimatarbete utförs på HKScans samtliga hemmamarknader i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. För att uppnå målen krävs både en signifikant minskning av utsläpp och en ökning av kolsänkor, i samarbete med både gårdar och andra partners. Insatser som görs i linje med företagets klimatplan Zero Carbon. 

 3. Embers Åkeri 01-MaxJpg
  Robin Ember Åkeri AB från Aneby, Jönköping utsedd till Årets Djurtransportör 2020 av HKScan

  Djuromsorg, punktlighet och stort kundfokus gör att HKScans inköps- och intransportavdelning utsett Robin Ember och Robin Ember Åkeri AB till Årets Djurtransportör 2020.

 4. Simeå 8216 04-MaxJpg
  Dikoproducent från Vallsta i Hälsingland utsedd till Årets Leverantör Nöt 2020 av HKScan

  Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScans inköpsavdelning har utsett Mats Andersson, Vallsta, Hälsingland till Årets Leverantör Nöt 2020.

 5. Hälla Åsen 136 10-MaxJpg
  Paret Eriksson och Hälla Gård i Sundsvall utsedd till Årets Leverantör Lamm 2020 av HKScan

  Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScans inköpsavdelning utsett Thomas och Jeanette Eriksson, Hälla gård i Liden utanför Sundsvall, till Årets Leverantör Lamm 2020.

 6. Lunden Nystuga 04-MaxJpg
  Elisabeth Hugne utsedd till Årets Leverantör Gris 2020 av HKScan

  Djuromsorg, öppenhet och fina produktionsresultat gör att HKScans inköpsavdelning utsett Elisabeth Hugne, Lunden Nystuga, Koppom i Värmland, till Årets Leverantör Gris 2020.