Press Releases februari 2021

 1. Abbotnäs Säteri 09 1
  HKScan och Coop satsar på unga nötköttsproducenter

  HKScan och Coop tror på svenskt lantbruk som en framtidsbransch och vill värna de viktiga värden som det svenska lantbruket står för. Vi tror att hållbarhet, djuromsorg och bidrag till biologisk mångfald kommer att bli ännu mer centrala värden framöver. Vi tror att efterfrågan på svenskt kött kommer att öka och vill säkra framtidens produktion och tillgång. Dessutom ser vi en möjlighet att bidra till att stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket.

 2. 620276 FALUKORV RING 800GX8 SRS ovan-MaxJPG
  70% lägre klimatpåverkan för Scans Falukorvsförpackning

  Måltidsklassikern Falukorv 800g ligger etta på listan över Scans mest sålda produkter. Nu minskas förpackningens klimatpåverkan med 70%, vilket motsvarar 207 ton CO2e per år. Med andra ord en förbättring som verkligen gör skillnad. Den nya förpackningen, som består av 100% förnyelsebart material, är ett steg på vägen mot HKScans långsiktiga klimatmål som är netto noll klimatavtryck 2040 för hela värdekedjan, från gård till gaffel. De nya förpackningarna finns i butik sedan början av januari.

 3. HKScans starka vinstutveckling fortsätter 2020

  HKScan Koncernen har på två år gått från ett tufft finansiellt läge till att vara ett lönsamt företag.