Scan tillverkar varje år ca 8 000 000 falukorvar som serveras i svenska hushåll. Enligt Matrapporten 2020* kommer den Falukorvsbaserade rätten korv stroganoff på plats nummer 7på listan över svenskarnas vanligaste vardagsrätter med 3,9%. Att förpackningen till en sådan måltidsklassiker spelar roll för klimatet är med andra ord ganska tydligt. Den nya förpackningen består av 100% förnyelsebart material; till största delen papper med ursprung i de nordiska skogarna, och biobaserad förnyelsebar plast på insidan. Förpackningen sopsorteras som papper.

Förpackningsbytet innebär att:

• Scan använder ca 22 ton mindre plast per år

• Förpackningens klimatpåverkan minskar med 70%** jämfört med den gamla förpackningen som bestod av icke förnyelsebar plast.

• Förpackningsbytet motsvarar minskade utsläpp på 207 ton CO2e*** per år.

Falukorv är vår absoluta storsäljare och en älskad klassiker. Att kunna erbjuda en förpackning med lägre klimatpåverkan för just den här produkten ger en märkbar effekt, tack vare den stora produktions- och försäljningsvolymen, och är ett viktigt steg på vägen mot att nå våra klimatmål 2040”, säger Robert Lundgren, TF VP Marketing & Categories på HKScan Sverige.  

Scans hållbarhetsarbete

HKScan-koncernen, där varumärket Scan ingår, har som mål att uppnå netto noll klimatavtryck från företagets egen produktion i slutet av 2025 och att uppnå netto noll klimatavtryck för hela värdekedjan, från gård till gaffel, senast i slutet av 2040. Klimatsmartare produktförpackningar är en viktig del av de målsättningarna och 2025 ska alla HKScans förpackningar vara återvinningsbara.

Mer information om HKScans hållbarhetsarbete finns på https://www.hkscan.com/sv/ansvar/miljo/

 

*Källa Food & Friends Matrapport 2020
**Uppmätt av IVL Swedish Environmental Research Institute
 ***Koldioxidekvivalenter