Press Releases november 2021

  1. Svensk hage
    HKScan och Svenskt Sigill presenterar ny metod för att mäta biologisk mångfald på svenska gårdar

    HKScan Sverige har som mål att öka arealen som gynnar biologisk mångfald hos sina leverantörer, de svenska gårdarna, med 5%* till 2030. Idag finns ingen etablerad standard som möjliggör mätning och uppföljning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Nu startar HKScan ett samarbete med Svenskt Sigill för att mäta och följa upp den biologiska mångfalden på gårdarna.

  2. Fiskratt Gardsfisk HKScan
    HKScan inleder samarbete med Årets Klimatbonde Gårdsfisk – tar in fisk i sortimentet

    HKScan möter konsumenternas ökade efterfrågan på en mer varierad kost med en egen förändringsresa. Nu går startskottet för ett historiskt partnerskap med Årets Klimatbonde Gårdsfisk. HKScan blir delägare i bolaget och introducerar vad som kan bli en av världens mest hållbara fiskar i produktutbudet.