För att uppmärksamma de miljöåtgärder som görs på gårdarna, för att inspirera och driva miljöarbetet i det svenska lantbruket framåt har HKScan Sverige initierat hållbarhetsprojektet Gårdsinitiativet samt delar även ut ett miljöpris. Syftet med Gårdsinitiativet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika insatser kan resursåtgången i produktionen minska samtidigt som avkastningen ökar, vilket leder till ett minskat klimatavtryck. Alla insatser anpassas efter varje gårds individuella förutsättningar och exempel på insatser är förbättrad djurhälsa, minskat foderspill, ökad biologisk mångfald eller anpassad gödningsgiva för minskad övergödning. 

​​Miljöframstegen ger Månsagården ökad lönsamhet 
​Månsagården är en av de gårdar som ingår i HKScans Gårdsinitiativet. ​​Gården drivs av Bengt och Ing-Mari Engdahl med fyra anställda strax utanför Mariestad i Västergötland. Bengt är entreprenör ut i fingerspetsarna och har tydliga visioner och mål om att effektivisera sin produktion samtidigt som djuromsorgen ökar och gårdens klimatavtryck minskar. Redan idag har Bengt genomfört en rad stora investeringar för att på ett lönsamt och hållbart sätt driva sin produktion framåt och göra den livskraftig och framtidssäkrad även för kommande generationer.  
 
Ekologisk mjölkproduktion med 260 mjölkande Holstein-kor är dagens inriktning i verksamheten. Tillsammans med tre kollegor driver Bengt ett växtodlingsbolag med 620 hektar parallellt där huvuddelen av nötkreaturens foder kommer ifrån. Bland annat odlas foderbetor som sås, rensas och skördas med en solcellsdriven och självkörande odlingsrobot. Även åkerböna används i foderstaten och bönorna rostas i ett eget rosteri som Bengt investerat i för att öka proteinkvaliteten. Rostningen av bönorna leder till att korna kan tillgodogöra sig mer protein jämfört med orostade bönor och det i sin tur har inneburit att gården inte behöver köpa in eller använda soja i kornas foder.  
 
Andra exempel på genomförda insatser som sparar resurser och främjar hållbarheten på gården är solceller, bevattningssystem, gödselseparator och nya LED-lampor i stallarna. Efter en klimatberäkning med hjälp av Greppa Näringens Klimatkollen visar det sig att nötköttet från Månsagården har ett klimatavtryck på 16,2 kg CO₂e/kg slaktvikt vilket är ca 20 procent lägre än det svenska genomsnittet för nötkött*. Ett kvitto på att investeringarna och insatserna verkligen gjort skillnad. 
 
Juryns motivering 
Bengt Engdahl tilldelas HKScans Miljöpris till leverantör 2021 för sitt stora intresse och engagemang både i sitt eget hållbarhetsarbete på gården och HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Han både inspirerar och stimulerar andra i branschen att tänka stort, nytt och modigt för att utveckla en mer hållbar svensk köttproduktion med minskat klimattryck.  

Bengt Engdahl har varit en del av Gårdsinitiativet sedan starten i början av 2020 och har på ett utmärkt sätt både levererat data, genomfört rådgivning och agerat som mentor och inspirationskälla till nyrekryterade gårdar. Bengt är också medlem i HKScans Klimatråd där han är delaktig i den fortsatta utvecklingen av Gårdsinitiativet genom att bidra med viktiga fakta och kunnande kopplat till gård och vad som kan fungera i praktiken. Han är på alla sätt en driven företagare och en föregångare som delar med sig av sin kunskap till andra lantbrukare på ett utomordentligt sätt! 

-”Vilken fantastiskt rolig nyhet, jag blir helt varm i hjärtat. Detta ger oss ytterligare en liten morot för att arbeta vidare med dessa typer av frågor ” säger Bengt när han nås av nyheten om priset. 

Juryn för HKScans miljöpris 
Priset delas ut av HKScan Sverige och juryn bestod i år av HKScan CR-forum: Lars Appelqvist, VD HKScan Sverige, Maria Dundeberg, försäljningsdirektör Foodservice & New Business, Maria Larsson, kvalitetsdirektör, Anna Larsson, djuromsorgschef, Vera Söderberg chef R&D, Lotta Thiele, HR-direktör, Lo Coucy direktör affärsutveckling, Magnus Lindholm, operativ chef, Sara Bergqvist, kommunikationsdirektör, David Kinnerberg, chef för program- och projektkontor produktion, Anders Ferlin, produktutvecklingschef och Sara Samuelsson, projektledare CR. 

*Cederberg et al (2009). The Swedish institute for food and biotechnology.