Press Releases 2023

  1. Pärsons Kokt Medvurst Återkallelse
  2. Årets Leverantör HKScan
    HKScan lyfter svensk djuruppfödning genom att utse Årets leverantörer och djurtransportör 2022

    Utmärkt djuromsorg, lyhördhet för marknadens behov och långsiktigt utvecklingstänk är den gemensamma nämnaren för Årets leverantörer och djurtransportör 2022, som utsetts av HKScans Inköpsavdelning.