Stock Releases 2012

 1. HKScan Abp:s styrelse fattade beslut om ett incitamentsprogram för nyckelpersoner

  HKScan Abp Börsmeddelande 20.12.2012 kl. 8.15

 2. HKScans finansiella kalender 2013

  HKScan Abp Börsmeddelande 7 december 2012 kl. 12.10

 3. Delårsrapport för HKScan-koncernen 1.1–30.9.2012: Återhämtningen fortsätter

  HKScan Corporation DELÅRSRAPPORT 6.11.2012, kl. 8.00

 4. Ny medlem i HKScan-koncernens ledningsgrupp

  HKScan Abp Börsmeddelande 31.10.2012, kl. 15.40

 5. HKScans effektiviseringsåtgärder i Sverige och Danmark fortsätter

  HKScan Abp Börsmeddelande 08.10.2012 kl. 8.00

 6. Skadeståndstalan har väckts mot HKScan och HK Ruokatalo av Oy Primula Ab:s konkursbo

  HKScan Abp Börsmeddelande 7 september 2012 kl. 9.30

 7. HKScan effektiviserar i Sverige

  HKScan Abp Börsmeddelande 10 augusti 2012, kl. 7.50

 8. HKScan förnyar sin strategi, koncernens lednings- och verksamhetsmodell samt organisation

  HKScan Abp Börsmeddelande 10 augusti 2012, kl. 7:45

 9. HKScan-koncernens juridiska företagsstruktur i Finland förtydligas

  HKScan Abp Börsmeddelande 29.6.2012, kl. 12:45

 10. HKScan återköper egna aktier enligt villkoren i förvärvet av Rose Poultry A/S

  HKScan Abp Börsmeddelande 4 juni 2012 kl 15.15

 11. Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 25 april 2012 kl 14.40

 12. HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2011 publicerade

  HKScan Abp Börsmeddelande 3 april 2012 kl. 12.30

 13. HKScan beviljades en syndikerad kredit på 250 miljoner euro

  HKScan Abp Börsmeddelande 30.3.2012 kl. 15.20

 14. HKScans årliga sammanställning 2011

  HKScan Abp Börsmeddelande 27 mars 2012 kl. 10:00

 15. Anmälan om anordnande av HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 21 mars 2012 kl. 17.00

 16. HKScan-koncernens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2011

  HKScan Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 17.2.2012, kl. 8.00

 17. Anne Mere blir ny medlem i HKScans ledningsgrupp – svarar för marknadsområdena Finland och Baltikum

  HKScan Abp Börsmeddelande 10.2.2012, kl.12:00