HKScan Abp                                  Börsmeddelande 11.1.2012, kl. 11.30

 

Thomas Olander blir vd för danska fjäderfäbolaget Rose Poultry A/S

Ekonom Thomas Olander, nuvarande vd för Pärsons Sverige AB, som hör till HKScan-koncernen, har utnämnts till ny vd för HKScans danska dotterbolag Rose Poultry A/S. Olander har arbetat för HKScan-koncernen sedan 2008 och var före det vd för svenska Ugglarps slakteri AB. 

Olander svarar för HKScans verksamhet i Danmark och fortsätter även som vd för Kreatina A/S och Scan Foods UK Ltd i Storbritannien.

Thomas Olander rapporterar till svenska Scan AB:s vd Denis Mattsson, som inom HKScans ledningsgrupp i fortsättningen svarar för såväl det svenska som danska marknadsområdet.

 

HKScan Abp

Matti Perkonoja
verkställande direktör

 

Närmare upplysningar:

I Finland: VD Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.
I Sverige: VD Denis Mattsson, Scan AB, tfn +46761283698

I Danmark: VD Thomas Olander, Rose Poultry A/S, tfn +46709359863

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com