HKScan Abp                                                                      Börsmeddelande 10.2.2012, kl.12:00

 

Anne Mere blir ny medlem i HKScans ledningsgrupp – svarar för marknadsområdena Finland och Baltikum

 

HKScan samlar den operativa ledningen för marknadsområdena Finland och Baltikum under ett tak. MBA Anne Mere, vd för HKScans estniska dotterbolag AS Rakvere Lihakombinaat, har fr.o.m. 10 februari 2012 utnämnts till medlem i HKScans ledningsgrupp och ansvarar för genomförandet. Anne Mere svarar i fortsättningen för HKScans marknadsområde Finland i egenskap av vd för HKScan Finland Oy samt för marknadsområdet Baltikum.

 

HKScan sammanförde redan tidigare i januari den operativa ledningen av marknadsområdena Sverige och Danmark under Scan AB:s vd Denis Mattsson. Enligt HKScans vd Matti Perkonoja är bolagets målsättning att ytterligare förbättra utnyttjandet av synergifördelarna mellan de olika marknadsområdena.

Förändringen påverkar inte HKScans rapportering. Affärssegmenten redovisas även i fortsättningen som separata helheter.

 

Anne Mere har arbetat inom HKScan-koncernen sedan 2003. Hon har varit vd för AS Rakvere Lihakombinaat sedan 2008 och jobbade före det som bolagets marknadsdirektör. Före anställningen hos Rakvere arbetade Anne Mere hos bl.a. Austria Tabak och Unilever i Estland.

 

HKScans ledningsgrupp utgörs fr.o.m. 10.2.2012 av följande personer:
vd Matti Perkonoja (ordf. t.o.m. 29.2.2012, varefter vd-posten övertas av Hannu Kottonen), ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, direktör med ansvar för marknadsområdena Finland och Sverige Anne Mere, direktör med ansvar för marknadsområdena Sverige och Danmark Denis Mattsson, personaldirektör Sirpa Laakso samt administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto.

 

HKScans marknadsområde Finland, HKScan Finland Oy

 

HKScan Finland Oy svarar för HKScan-koncernens verksamhet i Finland. HK Ruokatalo Oy, HK Agri Oy och Järvi-Suomen Portti Oy är helägda dotterbolag till HKScan Finland. Bolaget är dessutom delägare i Kivikylän Kotipalvaamo Oy och Lihatukku Harri Tamminen Oy.
HKScan-koncernens omsättning i marknadsområdet Finland 2010 var 718,5 miljoner euro, vilket utgjorde 33 procent av hela koncernens omsättning.
Bolagets varumärken i Finland är HK, Kariniemen, Tamminen, Kivikylän och Portti.

 

Jari Leija fortsätter som vd för HK Ruokatalo Oy, som är det största dotterbolaget i marknadsområdet Finland.

 

HKScans marknadsområde Baltikum

HKScan-koncernens marknadsområde Baltikum utgörs av estniska AS Rakvere Lihakombinaat och AS Tallegg. Rakvere har tre dotterbolag: AS Ekseko i Estland, Rigas Miesnieks A/s och Jelgavas Galas Kombinats i Lettland samt Klaipedos Maisto Mesos Produktai i Litauen.
Bolagets varumärken i Estland är Rakvere och Tallegg, i Lettland Rigas Miesnieks och Jelgava samt i Litauen Klaipedos Maistas.
År 2010 uppgick HKScan-koncernens omsättning i Baltikum till 160,4 miljoner euro, vilket var över 7 procent av koncernens hela omsättning.

 

I och med utnämningen av Anne Mere har Teet Soorm utsetts till vd för AS Rakvere Lihakombinaat. Han fortsätter även som vd för AS Tallegg och AS Ekseko.

 

 

HKScan Abp

 

Matti Perkonoja, vd

 


Närmare upplysningar:
HKScan Abp, vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.
HKScan Finland Oy, vd Anne Mere, tfn +372 50 25899.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2010 var omsättningen 2,1 miljarder euro.

 

 

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com