HKScan Abp    Börsmeddelande      30.3.2012      kl. 15.20

HKScan beviljades en syndikerad kredit på 250 miljoner euro


HKScan och ett nordiskt banksyndikat har undertecknat ett avtal om en kreditfacilitet på 250 miljoner euro mot säkerhet och i flera valutor.
I faciliteten ingår ett femårigt lån på 100 miljoner euro med amorteringsplan samt en femårig kreditlimit på 150 miljoner euro.

Genom lånearrangemanget refinansieras den delen av en år 2007 tecknad syndikerad kreditfacilitet  som förfaller år 2013. Den nya faciliteten förlänger medellöptiden för koncernens lånebestånd.

Lånets arrangörsbanker är Nordea, Pohjola Bank Abp, Danske Bank A/S och Swedbank AB. I syndikatet ingår även Skandinaviska Enskilda Banken AB och DNB Bank ASA.


HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

Närmare upplysningar lämnas av vd Hannu Kottonen och ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen. Telefonmeddelanden kan lämnas till dem via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter ca 11 400 anställda.

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala medier

www.hkscan.com