HKScan Abp     Börsmeddelande                     27 mars 2012                        kl. 10:00

 

HKScans årliga sammanställning 2011


Den årliga sammanställningen av HKScan Abp:s börsmeddelanden 2011 kan läsas på bolagets webbplats www.hkscan.com > Investerarinformation > Rapporter.


Några delar av informationen i meddelandena kan vara föråldrade.


HKScan Abp
Hannu Kottonen
vd


Eventuella förfrågningar kan ställas till kommunikationschef Marja Siltala, HKScan Abp, tfn +358 10 570 2290.

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i tio länder och har ca 11 400 anställda. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro.

SÄNDLISTA:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com