HKScan Abp     Börsmeddelande                                         3 april 2012                          kl. 12.30

HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2011 publicerade


HKScan Abp:s årsredovisning för år 2011 har publicerats på finska och engelska. Årsredovisningen på finska och den engelskspråkiga översättningen är tillgängliga i PDF-format på bolagets hemsida www.hkscan.com > Investerarinformation > Rapporter.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2011 som har givits separat från verksamhetsberättelsen finns också i årsredovisningen. Rapporten på svenska finns tillgänglig på bolagets webbplats www.hkscan.com > Investerarinformation > Förvaltning > Bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen (på finska eller engelska) postas fr.o.m. vecka 14 till alla registrerade aktieägare som har minst 750 aktier i HKScan. Den kan också beställas från HKScan Abp, Kommunikation, PB 50, FI-20521 Åbo, Finland eller med blanketten som finns på webbplatsen (under Kontakta oss) eller per e-post hk.viestinta@hkscan.com.


HKScan Abp

Hannu Kottonen
vd


Eventuella förfrågningar kan ställas till kommunikationschef Marja Siltala, HKScan Abp, tfn +358 10 570 2290.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter ca 11 400 anställda.

SÄNDLISTA:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com