HKScan Abp                           Börsmeddelande                    4 juni 2012            kl 15.15

 

HKScan återköper egna aktier enligt villkoren i förvärvet av Rose Poultry A/S
 

Tidigare ägare i det danska bolaget Rose Poultry A/S − Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S and Hedegaard A/S – har idag åberopat sin put option enligt villkoren i förvärvsavtalet gällande aktierna i Rose Poultry A/S, offentliggjort 9 september 2010. Följaktligen kommer HKScan att återköpa 1 000 000 HKScan A-aktier för 8 000 000 miljoner euro (á 8,00 euro/aktie). Aktierna kommer att betalas inom 45 bankdagar.

Detta hänför sig till förvärvet av Rose Poultry A/S som gjordes år 2010. Mera detaljerad information om avtalet finns i HKScan Abp:s börsmeddelande av 9 september 2010.

 

HKScan Abp
Hannu Kottonen
vd


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto. Telefonmeddelanden till Suvanto kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400 anställda.DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com