HKScan Abp                          Börsmeddelande 10 augusti 2012, kl. 7.50


HKScan effektiviserar i Sverige

HKScan går vidare med effektiviseringen av koncernens funktioner i Sverige som ett led i det omfattande utvecklingsprogrammet som startades i vår och fortsätter fram till slutet av 2013. De planer som nu offentliggörs syftar till en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro per år, och avsikten är att förändringarna ska genomföras senast i mitten av 2013.

Verksamheten i Sverige får en klarare struktur och harmoniseras med koncernens nya verksamhetsmodell. Ett element i programmet är att den svenska underkoncernens helägda dotterbolag fusioneras till en enda verksamhetshelhet med namnet HKScan Sweden.

De tidigare verksamhetsenheterna Scan och Pärson lever vidare som varumärken inom HKScans verksamhet i Sverige. Målsättningen är att gå vidare med utvecklingen av varumärken och produktutbudet och att höja produkternas förädlingsgrad. Varumärket Scan är marknadsledare och ett av de mest kända konsumentvarumärkena i Sverige. Varumärket Pärsons är ett av branschens ledande varumärken inom smörgåspålägg.

HKScan kommer dessutom att harmonisera produktionsstrukturen och modernisera organisationen. Om planerna verkställs kommer HKScans handels-, produktions-, och logistikorganisationer och andra funktioner som stödjer verksamheten att slås samman i Sverige.

I fråga om tidigare utlysta åtgärder är avsikten att flytta produktionen av halvfabrikat från Strövelstorp till produktionsanläggningarna i Halmstad och Kristianstad. Om planen genomförs kommer produktionen vid fabriken i Strövelstorp att läggas ned.

MBL-förhandlingar gällande planen har inletts med personalrepresentanterna i Sverige. Planen syftar till en minskning av personalen med cirka 100 tjänstemän och 50 arbetstagare. HKScan sysselsätter i genomsnitt 2 800 personer i Sverige.

Förändringarna förutsätter investeringar på cirka 1 miljon euro år 2013 samt nedskrivningar på cirka 0,5 miljoner euro. Dessutom tillkommer vissa andra engångskostnader vars storlek klarnar senare.

Strategiska justeringar och genomförandet av utvecklingsprogrammet i Sverige fortsätter.


FÖRÄNDRINGAR I HKSCANS ORGANISATION I SVERIGE

Denis Mattsson, direktör med ansvar för verksamheten i Sverige och Danmark och medlem i HKScans ledningsgrupp, avgår med pension i slutet av 2012. Rekryteringen av hans efterträdare har inletts. Denis Mattsson fokuserar under slutet av året på den svenska verksamhetens strategiska projekt och på att leda arbetet med att reparera och starta upp fabriken i danska Vinderup efter branden.

Magnus Lindholm har fr.o.m. 1 september 2012 utsetts till direktör för HKScans operativa verksamhet i Sverige. Hans huvuduppgift är att genomföra utvecklingsprogrammet i Sverige. Lindholm rekryterades internt.


HKScan Abp


Hannu Kottonen
verkställande direktör


Närmare upplysningar:
- Hannu Kottonen, vd för HKScan. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.
- Denis Mattsson, direktör med ansvar för HKScans verksamhet i Sverige och Danmark, tfn +358 400 432 877 eller +46 76 128 36 98.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 400.


DISTRIBUTION:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com