HKScan Abp                      Börsmeddelande                       7 september 2012     kl. 9.30


Skadeståndstalan  har väckts mot HKScan och HK Ruokatalo av Oy Primula Ab:s konkursbo


HKScan Abp och HK Ruokatalo Oy har fått kännedom om att Oy Primula Ab:s konkursbo väckte skadeståndstalan mot företagen vid Egentliga Finlands tingsrätt. Talan inklusive räntorna uppgår till cirka 16,3 miljoner euro och gäller HK Ruokatalos och Primulas preliminära utredningar angående en eventuell gemensam verksamhet på Primulas fabrik i Träskända (Järvenpään Herkkutehdas Oy) under åren 2009 och 2010.
Utredningarna ledde inte till någon gemensam verksamhet mellan HK Ruokatalo och Primulas fabrik i Träskända.

Enligt uppgifter som förekommit i offentligheten hade Primula gjort motsvarande utredningar även med flera andra företag.

HKScan och HK Ruokatalo anser att talan är ogrundad och företagen kommer att bestrida den i sin helhet i den kommande rättegången. På så sätt leder talan inte till några avsättningar i koncernbokslutet.


HKScan Abp
Hannu Kottonen


Närmare upplysningar ges av Markku Suvanto, administrativ och juridisk direktör på HKScan. Telefonmeddelanden till Suvanto kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com