HKScan Abp                                    Börsmeddelande             08.10.2012  kl. 8.00


HKScans effektiviseringsåtgärder i Sverige och Danmark fortsätter


HKScan fortsätter effektiviseringen av verksamheten i Sverige och Danmark som en del av koncernens omfattande utvecklingsprogram som inleddes i våras och som pågår fram till slutet av år 2013.

Som tidigare meddelats koncentreras skivningen av smörgåspålägg och tillverkningen av kallrökta produkter i Sverige till Halmstad, medan tillverkningen av andra smörgåspålägg koncentreras till Kristianstad. I samband med detta stängdes också påläggsfabriken i Bjæverskov i Danmark i slutet av september. Ovan nämnda åtgärder innebär en nedskärning med cirka 70 anställda.

På grund av den minskade produktionen av griskött i Sverige är avsikten dessutom att lägga ned nattskiftet för grisstyckning i Kristianstad, vilket innebär att styckningsverksamheten övergår till ett skift. Samarbetsförhandlingar för en minskning av personalen med 55 personer har inletts 8.10.2012.

HKScans effektiviseringsplan för marknadsområdet Sverige, som offentliggjordes i början av augusti 2012 och nu preciserades, eftersträvar en resultatförbättring på cirka 10 miljoner euro per år. Avsikten är att genomföra ändringarna fram till mitten av 2013.

Planen innebär att antalet anställda minskas med ytterligare cirka 70 personer, förutom de cirka 150 personer som tidigare har offentliggjorts. HKScan sysselsätter för närvarande i genomsnitt 2 500 personer i Sverige.HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör


Närmare information:
– Hannu Kottonen, verkställande direktör för HKScan. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas till Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.
– Denis Mattson, direktör ansvarig för HKScans affärsverksamhet i Sverige och Danmark Denis Mattsson, tfn +358 400 432 877 eller +46 76 128 36 98.Kort om HKScan Sweden

HKScan är marknadsledare inom köttbranschen i Sverige. Till produktsortimentet hör bland annat smörgåspålägg, korv, bacon och konsumentförpackat kött. De största produktmärkena är Scan och Pärsons. Scan är ett av Sveriges mest kända konsumentvarumärken och en del av den svenska matidentiteten. Pärsons är branschens ledande varumärke, särskilt inom smörgåspålägg.HKScan Abp

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 400.DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com