HKScan Abp                                                Börsmeddelande                    31.10.2012, kl. 15.40


Ny medlem i HKScan-koncernens ledningsgrupp

Göran Holm (54) har utsetts till direktör med ansvar för HKScans konsumentaffärsverksamheter i Skandinavien och till medlem i HKScans ledningsgrupp från och med 3.12.2012. Holm har arbetat på Coca-Cola Enterprises Sverige AB sedan 2001 bl.a. som kommersiell direktör och senast som VD från 2005. Innan dess arbetade Göran Holm flera år som verkställande direktör på Johnson & Johnson Consumer.

Göran Holm innehar också posten som styrelseordförande för svenska Livsmedelsföretagen (Li) och som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF). Holm har en examen i marknadsföring (DIHM) från IHM Business School i Stockholm. Han rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Enligt Hannu Kottonen, VD för HKScan, omfattar Göran Holms huvuduppgifter bland annat att slutföra utvecklingsprogrammet och reformen av verksamhetsmodellen som redan inletts i Sverige och Danmark, att öka lönsamheten betydligt och att utveckla innovationerna, utbudet och varumärkena särskilt med hjälp av högklassiga, hälsosamma och smakliga produkter.

I enlighet med det som meddelats tidigare går direktör Denis Mattsson i pension i slutet av 2012. Magnus Lindholm fortsätter som operativ direktör för HKScan Sverige.


Andra utnämningar och ändringar i HKScans ledning

Koncernens personaldirektör Sirpa Laakso lämnar HKScan.En ny personaldirektör utses senare.

Till innovations- och teknologidirektör (SVP, Innovation and Technology) i funktionen för teknologi- och produktionsutveckling på HKScan har utsetts ekon.mag. Markku Krutsin (48) med 1.11.2012. Krutsin kommer till HKScan från Raisio Abp, där han arbetat som direktör för livsmedelsenheten för Nordeuropa sedan 2007. Åren 1990–2007 arbetade han på ledande poster inom försäljning och marknadsföring på Atria och 1987–1990 på ledande poster inom försäljning på Metsä-Serla. Krutsin rapporterar till direktör Aki Laiho, som svarar för teknologi- och produktionsutveckling.

Ekon.mag. Marja-Leena Dahlskog utnämndes till HKScan-koncernens kommunikationsdirektör i början av oktober. Hon tillträder posten 3.12.2012.

HKScans ledningsgrupp utgörs fr.o.m. 3.12.2012 av

verkställande direktör Hannu Kottonen, teknologi- och produktionsdirektör Aki Laiho, ekonomidirektör Tuomo Valkonen, direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Finland och Baltikum Anne Mere, direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Skandinavien Göran Holm, direktör med ansvar för affärsområdet Away from Home (AfH) Jukka Nikkinen och administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto, som också fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

Närmare presentationer av medlemmarna i ledningsgruppen finns på adressen
www.hkscan.com.

HKScan Abp

Hannu Kottonen

verkställande direktör


Ytterligare information:

verkställande direktör Hannu Kottonen, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till Hannu Kottonen kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218.

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:

Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedier
www.hkscan.com