HKScan Abp                      Börsmeddelande                       7 december 2012     kl. 12.10


HKScans finansiella kalender 2013


HKScan Abp publicerar resultatrapporterna år 2013 enligt följande:

- bokslutskommunikén för år 2012, fredagen den 15 februari 2013
- delårsrapport januari-mars 2013, tisdagen den 7 maj 2013
- delårsrapport januari-juni 2013, fredagen den 9 augusti 2013
- delårsrapport januari-september 2013, onsdagen den 6 november 2013


Bokslutskommunikén och delårsrapporterna publiceras cirka kl. 8.00 finsk tid. De finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com efter publikationen.

Årsredovisningen för år 2012 publiceras vecka 13.

På grund av jubileumsåret hålls HKScans ordinarie bolagsstämma i Åbo, Finland onsdagen den 24 april 2013.
HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktörNärmare upplysningar ges av Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna är verksamma inom detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com