Stock Releases 2013

 1. HKScan använder engelska och finska i sin ekonomiska kommunikation i fortsättningen

  HKScan Abp Börsmeddelande 2 oktober 2013, kl. 12.30

 2. HKScan justerar ner utsikterna för 2013 – nytt utvecklingsprogram inletts

  HKScan Abp Börsmeddelande 25 september 2013, kl. 8.00

 3. HKScan förstärker sin ledningsgrupp

  HKScan Abp Börsmeddelande 12.8.2013, kl. 16.00

 4. HKScan-koncernens delårsrapport 1 januari−30 juni 2013: Varierande resultat i utmanande affärsmiljö

  HKScan Abp DELÅRSRAPPORT 9 augusti 2013, kl. 8.00

 5. HKScans uppdaterade ekonomiska mål

  HKScan Abp Börsmeddelande 9.8.2013, kl 7.45

 6. Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 24.4.2013 kl 14.40

 7. HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2012 publicerade

  HKScan Abp Börsmeddelande 27.3.2013 kl 9.30

 8. Kallelse till HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 21.3.2013 kl 16.00

 9. HKScans samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

  HKScan Abp Börsmeddelande den 6 mars 2013, kl. 10.00

 10. Utnämningar inom HKScan

  HKScan Abp Börsmeddelande 29.1.2013, kl. 14:30

 11. HKScan inleder samarbetsförhandlingar i Finland

  HKScan Abp Börsmeddelande 7.1.2013 kl. 13.45

 12. HKScan-koncernen förtydligade sin företagsstruktur i Finland

  HKScan Abp Börsmeddelande 2.1.2013 kl. 9.00