HKScan Abp                                           Börsmeddelande                         7.1.2013         kl. 13.45

 HKScan inleder samarbetsförhandlingar i Finland

HKScan-koncernen har förnyat sin strategi samt lednings- och verksamhetsmodell under 2012. I enlighet med strategin och för att utveckla affärsverksamhetens produktivitet och lönsamhet kommer koncernen att förenhetliga rutinerna och förtäta koncernens struktur på företagets samtliga hemmamarknader. Målet är att utnyttja koncernens synergier mer effektivt än tidigare. Som en del av helheten planerar man att omorganisera strukturerna och funktionerna i HKScans verksamhet i Finland.

De planerade åtgärderna syftar till en resultatförbättring på cirka 5 miljoner euro per år och de kommer i huvudsak att genomföras före slutet av 2013. Planerna inkluderar investeringar och engångskostnader. Mängden specificeras under förhandlingsprocessen.

Det förslag till samarbetsförhandlingar som gavs i dag omfattar de anställda på koncernens moderbolag HKScan Abp i Finland och de anställda på HK Ruokatalo Oy och dess anskaffningsbolag HK Agri Oy med vissa begränsningar.  Eventuella effekter på personalen beräknas avse högst 295 arbetstagare, tjänstemän och högre tjänstemän. Man strävar efter att hålla nere antalet uppsägningar till under hälften av uppskattningarna genom ändringar i befattningsbeskrivningar eller andra lindrigare personalförändringar.

Förhandlingarna inleds måndagen den 14 januari 2013. Förhandlingsprocessen beräknas preliminärt ta mellan 6 och 8 veckor. Eventuella effekter på personalen kommer att preciseras under förhandlingarna. HKScan har cirka 2 400 anställda i Finland.

 

HKScan Abp


Hannu Kottonen
verkställande direktör


Närmare upplysningar ges av Anne Mere, EVP Consumer Business i Finland och Baltikum. Telefonmeddelanden till henne kan lämnas via Marja Siltala tfn +358 10 570 2290.


HKScans affärsverksamhet i Finland drivs av HK Ruokatalo Oy.
HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.
www.hkscan.com 
 

DISTRIBUTION:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedier

www.hkscan.com