HKScan Abp                                           Börsmeddelande                         2.1.2013         kl. 9.00

 

HKScan-koncernen förtydligade sin företagsstruktur i Finland

Enligt de planer som HKScan rapporterade om den 29 juni 2012 har fusionerna gällande Järvi-Suomen Portti Oy, och Helanderin Teurastamo Oy med HK Ruokatalo Oy trätt i kraft den 30 december 2012. På motsvarande sätt registerades HKScan Finland Oy:s fusion med HK Ruokatalo Oy den 31 december 2012. I och med förändringarna är HK Ruokatalo Oy nu ett direkt helägt dotterbolag till HKScan Abp.

Genom att förtydliga företagsstrukturen syftar HKScan på att harmonisera koncernens arbetssätt och att skapa en lättare koncernintern förvaltning. Fusionerna är till sin natur juridiska och medför inga personaleffekter. De anställda vid de fusionerade bolagen övergår i HK Ruokatalo Oy:s tjänst som s.k. gamla anställda. Koncernens omstrukturering inverkar inte på aktieägares ställning i HKScan Abp eller på koncernens externa rapportering.
 


HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör


Närmare upplysningar ges av HKScans administrative och juridiske direktör Markku Suvanto, tfn 010 570 6128.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda.

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsingfors Ab
Centrala massmedia
www.hkscan.com