HKScan Abp                                                Börsmeddelande                    29.1.2013, kl. 14:30

 

Utnämningar inom HKScan
 

Utnämning i HKScans ledningsgrupp

Sari Suono (44), EMBA, Master of Laws, har utnämnts till HKScans personaldirektör och medlem i ledningsgruppen. Hon påbörjar sin anställning senast den 2 april 2013. Suono kommer att svara för HKScans HR-funktioner och personalutveckling på koncernnivå. Hon kommer närmast från A-Katsastus Group där hon har jobbat som personaldirektör. Tidigare har Suono arbetat med HR-management och som HR-direktör bl.a. på Itella Ab och Finnair Abp. Suono kommer att arbeta i Vanda och rapportera till VD Hannu Kottonen.

Personaldirektör (EVP HR) Sirpa Laakso lämnar sin anställning på HKScan den 31 januari 2013.
 

Övriga utnämningar inom HKScan

Mika Huhtanen (38), DI, EM, har börjat som direktör för koncernens beställnings-leveranskedja. Huhtanen har jobbat med flera olika internationella ledningsuppgifter inom hanteringen av logistik-, anskaffnings- och leveranskedjan inom Nokiakoncernen och senast har han varit chef för internationell materialplanering inom Nokias mobiltelefonorganisation.Huhtanen kommer att arbeta i Åbo och rapportera till Aki Laiho, koncernens teknologi- och produktionsdirektör (COO).

Orvokki Knuutinen (57), MBA, har utnämnts till HKScan-koncernens upphandlingsdirektör från och med den 1 mars 2013. Knuutinen övergår till HKScan från Coca Cola Enterprises Sverige AB där hon ansvarat för inköpsfunktionerna i Sverige och Skandinavien. Tidigare har Knuutinen lett den internationella inköpsorganisationen på Arla Foods. Dessutom har hon erfarenhet av uppgifter som produktgrupps- och marknadsundersökningschef. Knuutinen kommer att arbeta på HKScans kontor i Stockholm och rapportera till Aki Laiho, koncernens teknologi- och produktionsdirektör (COO).


HKScan Abp
Hannu Kottonen
verkställande direktör

Närmare upplysningar ges av HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden till Kottonen kan lämnas via Marja Siltala, tfn +358 10 570 2290.

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 400 anställda. www.hkscan.com

DISTRIBUTION:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier

www.hkscan.com