HKScan Abp                          Börsmeddelande                    27.3.2013                             kl 9.30


HKScans årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för år 2012 publicerade

HKScan Abp:s årsredovisning för år 2012 har publicerats på finska och engelska. De är tillgängliga i PDF-format på bolagets hemsida www.hkscan.com > Investerarinformation > Rapporter.

Bolagsstyrningsrapporten för år 2012 som har givits separat från verksamhetsberättelsen finns också i årsredovisningen. Rapporten på svenska finns tillgänglig på bolagets webbplats www.hkscan.com > Investerarinformation > Förvaltning > Bolagsstyrningsrapport.

Årsredovisningen (på finska eller engelska) skickas fr.o.m. vecka 14 till alla aktieägare som har minst 750 aktier i HKScan. Den kan också beställas från HKScan Abp, Kommunikation, PB 50, FI-20521 Åbo, Finland, med blanketten på webbplatsen (> Kontakta oss) eller per e-post hk.viestinta@hkscan.com.


HKScan Abp
Hannu Kottonen
vd

Ytterligare information ges av Marja-Leena Dahlskog, SVP, Communications, tel. +358 10 570 2142, marja-leena.dahlskog@hkscan.com


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandels-, Food Service-, industri- och exportsektorn. År 2012 var omsättningen 2,5 miljarder euro och koncernen hade cirka 11 000 anställda.

Distribution:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia

www.hkscan.com