HKScan Abp                                                                Börsmeddelande 2.7.2013, kl. 09:00

 

HKScan preciserar sin varumärkesstrategi: Ursprungslöftena för huvudvarumärkena har bekräftats och koncernbolagens namn kommer att harmoniseras

År 2012 förnyade HKScan-koncernen sin strategi och verksamhetsmodell. Koncernens varumärkesstrategi kommer nu att preciseras och de första besluten gäller att harmonisera bolagens namn och att fastställa ursprungslöftena för huvudvarumärkena. Dessutom harmoniseras namnen på utbudet inom Away from Home.

För närvarande används många olika bolagsnamn i HKScan-koncernen som har bildats genom ett flertal företagsköp. Sådana är bland annat HK Ruokatalo i Finland, Scan i Sverige, Tallegg och Rakvere i Estland och Rose Poultry i Danmark. För att förtydliga bolagens namn och stärka företagsidentiteten ändras namnen så att de alla börjar på HKScan. I slutet av namnet finns bolagets verksamhetsland huvudsakligen på engelska: HKScan Finland, HKScan Sweden, HKScan Estonia och HKScan Denmark.

Alla de funktioner som svarar för inköp av djur och för producenttjänster på koncernens hemmamarknader ges ett gemensamt namn, HKScan Agri.

De produkter som affärsverksamheten Away from Home (HoReCa, industrisektorn, exportsektorn och Food Service) erbjuder kunderna kommer att förses med varumärkena HKScan Pro och HKScan.

Ändringarna görs främst under detta år.

 

Ursprungslöftena för huvudvarumärkena förblir oförändrade i Finland och Sverige

Löftena om inhemskt ursprung för varumärkena HK och Kariniemen i Finland och för varumärket Scan i Sverige förblir oförändrade. Även i fortsättningen är fjäderfäköttet i Kariniemens produkter och gris-, nöt- och fjäderfäköttet i HK-produkterna till hundra procent finskt och köttet i produkterna med märket Scan till hundra procent svenskt. När det gäller de övriga varumärkena fortgår definieringsarbetet.

 

En allt större del av köttråvaran köps från egna avtalsproducenter

HKScan kommer att öka inköpen av köttråvara från koncernens egna slakterier på hemmamarknaderna och inför ett gemensamt HKScan-varumärke för det kött som köps inom koncernen och produceras på hemmamarknaderna.

HKScan-koncernen styr, utvecklar och kvalitetskontrollerar hela kedjan för primärproduktionen på koncernens samtliga hemmamarknader, allt från genetiken hos djur till foderfrågor. År 2012 hade koncernen cirka 15 700 etablerade avtalsproducenter av kött och volymen köpt djurkött uppgick till totalt cirka 460 miljoner kilo. I Estland äger koncernen en stor del av svin- och kycklinggårdar.

En verksamhetsmodell som bygger på en egen avtals- och primärproduktion möjliggör ansvarsfulla inköp och en god spårbarhet av köttråvara. Samtidigt kan HKScan behålla volymen kött som produceras på koncernens hemmamarknader hög, vilket gör att inköpen av köttråvara från tredje parter kommer att minskas.

Genom förändringen kan HKScan styra sin egen avtalsproduktion ännu mer effektivt och lönsamt även om säsongsvariationerna beaktas.

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

 

Ytterligare information:
verkställande direktör Hannu Kottonen, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marja Siltala, tfn + 358 10 570 2290.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.

 

DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala massmedier
www.hkscan.com