HKScan Abp                                                Börsmeddelande                                 12.8.2013, kl. 16.00

 

HKScan förstärker sin ledningsgrupp

HKScan-koncernen har preciserat sin varumärkesstrategi som ett led i koncernens strategiarbete. Utvecklingen av koncernens varumärkesstrategi fortsätter. Målet är att säkra ett innovativt varumärkes- och konceptutbud samt marknadsföring som tilltalar konsumenterna och kunderna på lång sikt. För att nå målet förstärks HKScan-koncernens ledningsgrupp med en ny post av marknadsföringsdirektör.

Till HKScan-koncernens marknadsföringsdirektör (Chief Marketing Officer) har utnämnts MBA Anne Mere (42). Mere har sedan 2012 varit direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Finland och Baltikum och direktör (GM) för Finland. Hon fortsätter som medlem i koncernens ledningsgrupp. Hennes tidigare karriär omfattar posterna som verkställande direktör och marknadsföringsdirektör för estniska AS Rakvere Lihakombinaat samt anställningar vid Austria Tabak Eesti och Unilever.

Som koncernens marknadsföringsdirektör har Mere ansvar för utvecklingen av HKScans marknadsföringsfunktion och varumärkesstrategi. Hon samarbetar med affärsområdena, produktutvecklingen och koncernkommunikationen. Anne Mere rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Ekon.mag. Samuli Eskola (39) har utnämnts till direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Finland och Baltikum, direktör (GM) för Finland och medlem i koncernens ledningsgrupp. Han har varit anställd vid HKScan sedan 2007 och har senast ansvarat för koncernens strategi och strategiska projekt. Tidigare har Eskola arbetat i ledningsuppdrag vid Lännen Tehtaat och Atria.

Samuli Eskola fortsätter arbetet med att förankra HKScan-koncernens verksamhetsmodell i Finland och Baltikum och ansvarar för slutförande av det pågående utvecklingsprogrammet i syfte att höja effektiviteten. Eskolas uppdrag omfattar även förbättring av kommersiell prestanda och affärsverksamhetens lönsamhet. Han rapporterar till verkställande direktör Hannu Kottonen.

Direktör med ansvar för strategi och strategiska projekt är tills vidare Juhan Matt (45). Han rapporterar i denna roll till verkställande direktör Hannu Kottonen. Matt har sedan början av året varit direktör för HKScans strategifunktion. Innan dess ansvarade Matt för HKScans affärssegment inom färdigmat och köttprodukter i Finland och affärsverksamheten vid Rigas Miesnieks i Lettland.

Utnämningarna träder i kraft den 19 augusti 2013 varefter HKScans ledningsgrupp består av följande personer:

Verkställande direktör Hannu Kottonen, teknologi- och produktionsdirektör Aki Laiho, ekonomidirektör Tuomo Valkonen, personaldirektör Sari Suono, direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Finland och Baltikum Samuli Eskola, direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet i Skandinavien Göran Holm, direktör med ansvar för affärsområdet Away from Home Jukka Nikkinen, marknadsföringsdirektör Anne Mere och administrativ och juridisk direktör Markku Suvanto, som också fungerar som ledningsgruppens sekreterare.


HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör


Ytterligare information:
verkställande direktör Hannu Kottonen, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsinki
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com