HKScan Abp                                                Börsmeddelande                              9.8.2013, kl 7.45

 

HKScans uppdaterade ekonomiska mål

 

HKScans styrelse har uppdaterat koncernens ekonomiska mål enligt följande:

 

Rörelsevinst > 4 %
Avkastning på sysselsatt kapital > 12 %
Nettoskuldsättningsgrad < 100 %
Utdelning (oförandrad)  > 30 % av nettoresultat

 

 

Tidigare ekonomiska mål:

 

Rörelsevinst > 5%
Avkastning på eget kapital > 15%
Soliditet > 40%
Utdelning > 30 % av nettoresultat

 HKScan Abp
Styrelsen  


Mer information kan inhämtas från HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen och ekonomidirektör Tuomo Valkonen. Lämna meddelanden åt dem hos kommunikationschef Elina Hollo, tel. +358 40 570 4030 eller +358 10 570 2133.


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.


DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX Helsinki
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com