Stock Releases 2019

  1. Förändring i HKScans koncernledning

    Sofia Hyléen Toresson, EVP för HKScan på den svenska marknaden och medlem av koncernledningen, har beslutat sig för att lämna sin tjänst i företaget.