Archive listing

 1. HKScan använder engelska och finska i sin ekonomiska kommunikation i fortsättningen

  HKScan Abp Börsmeddelande 2 oktober 2013, kl. 12.30

 2. HKScan justerar ner utsikterna för 2013 – nytt utvecklingsprogram inletts

  HKScan Abp Börsmeddelande 25 september 2013, kl. 8.00

 3. HKScan förstärker sin ledningsgrupp

  HKScan Abp Börsmeddelande 12.8.2013, kl. 16.00

 4. HKScan-koncernens delårsrapport 1 januari−30 juni 2013: Varierande resultat i utmanande affärsmiljö

  HKScan Abp DELÅRSRAPPORT 9 augusti 2013, kl. 8.00

 5. HKScans uppdaterade ekonomiska mål

  HKScan Abp Börsmeddelande 9.8.2013, kl 7.45

 6. HKScan preciserar sin varumärkesstrategi: Ursprungslöftena för huvudvarumärkena har bekräftats och koncernbolagens namn kommer att harmoniseras

  HKScan Abp Börsmeddelande 2.7.2013, kl. 09:00

 7. Scan Piggham förstärks ytterligare - HKScan får ensamrätt på NG Hampshire genetiken

 8. HKScan-koncernens delårsrapport 1 januari—31 mars 2013: Fortsatt omstrukturering - oförändrat finansiellt resultat

  HKScan Abp DELÅRSRAPPORT 7 maj 2013, 08:00

 9. Keijo Keränen har utnämnts till HKScans finansdirektör

 10. Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

  HKScan Abp Börsmeddelande 24.4.2013 kl 14.40