Stock Releases 2010

 1. TINGSRÄTTEN HAR FÄLLT UTSLAG I MÅLET GÄLLANDE LSO ANDELSLAGS HANDEL MED AKTIER ÅR 2006

  HKScan Abp Börsmeddelande 20.12.2010, kl. 15.30

 2. HKSCANS NYA A-AKTIER REGISTRERADE I HANDELSREGISTRET

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 17 december 2010, kl. 9.30

 3. HKSCANS EKONOMISKA INFORMATION ÅR 2011

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 10.12.2010 kl. 14.45

 4. HKSCANS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EN RIKTAD EMISSION TILL ROSE POULTRYS AKTIEÄGARE

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 9 december 2010, kl. 13.40

 5. ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING I ÄGARANDELAR

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 8 december 2010, kl. 11.30

 6. ROSE POULTRY HAR ÖVERGÅTT I HKSCANS ÄGO

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 29.11.2010, kl. 16.00

 7. UTNÄMNING I HKSCANS LEDNINGSGRUPP

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 24.11.2010, kl. 10.00

 8. HKSCAN HAR FÅTT GODKÄNNANDE FRÅN KONKURRENSMYNDIGHETERNA FÖR SITT FÖRVÄRV AV ROSE POULTRY A/S

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 11 november 2010, kl. 12.35

 9. HKSCAN-KONCERNEN PLANERAR NYA STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR I FINLAND OCH SVERIGE

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 15 september 2010, kl. 9.30

 10. HKSCAN KOMPLETTERAR DET 9.9.2010 KLO 15.30 UTGIVNA BÖRSMEDDELANDET ANGÅENDE FÖRVÄRVET AV ROSE POULTRY A/S

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 10 september 2010, kl. 8.00

 11. HKSCAN HAR UNDERTECKNAT ETT AVTAL OM FÖRVÄRV AV DET LEDANDE DANSKA FJÄDERFÄFÖRETAGET ROSE POULTRY A/S

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 9 september 2010, kl. 15.30

 12. HKSCANS INTERNATIONELLA FRAMGÅNGAR UTJÄMNADE SVÅRIGHETERNA I MARKNADSOMRÅDET FINLAND

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 4.5.2010, kl. 8.00

 13. BESLUT VID HKSCAN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 23 april 2010, kl. 15.30

 14. HKSCANS ÅRSREDOVISNING OCH BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2009 PUBLICERADE

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE, 1 april 2010, kl. 9:00

 15. ANMÄLNING OM ANORDNANDE AV HKSCAN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 18 mars 2010, kl. 17.00

 16. HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 - 31.12.2009

  HKScan Abp BÖRSMEDDELANDE 19 februari 2010, kl. 8.00