HKSCANS SISTA KVARTALET 2009 BÄTTRE ÄN VÄNTAT

HKScan Abp:s framgångar under sista kvartalet 2009 och särskilt under
julsäsongen höjer enligt de preliminära uppgifterna bolagets rörelsevinst före
engångsposter jämfört med tidigare estimat. 

HKScan har tidigare uppskattat att rörelsevinsten för 2009 blir betydligt
större än år 2008. Enligt de preliminära resultatuppgifterna redovisar
HKScan-koncernen en rörelsevinst på cirka 55 miljoner euro för år 2009 (38,1
miljoner euro år 2008), medan vinsten före engångsposter är cirka 67 miljoner
euro (38,1 miljoner euro). 

Omstruktureringsprogrammet i Sverige har avancerat enligt planerna och de
planerade åtgärderna har specificerats. Enligt den senaste uppskattningen
förorsakar åtgärderna engångskostnader på cirka 8,6 miljoner euro. Den tidigare
uppskattningen angav kostnader på 5 miljoner euro. Under tredje kvartalet 2009
bokfördes engångskostnader på 2,8 miljoner euro för omstruktureringsprogrammet
i Sverige och 5,8 miljoner euro bokförs under fjärde kvartalet 2009. 

De preliminära resultatuppgifterna är inte reviderade och styrelsen har ännu
inte godkänt bokslutet för 2009. HKScan Abp:s bokslutsmeddelande för år 2009
publiceras fredagen den 19 februari 2010 cirka kl. 8.00. 


HKScan Abp


Matti Perkonoja
verkställande direktör


Närmare upplysningar:
VD Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka
Hujanen, tfn 010 570 6218. HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com