MATTI PERKONOJA FORTSÄTTER SOM VD FÖR HKSCAN ÄNDA TILL ÅR 2012

HKScan Abp:s styrelse och vd Matti Perkonoja har avtalat att Perkonoja
fortsätter som vd för HKScan Abp längre än vad som tidigare meddelats. Enligt
överenskommelsen gäller vd-kontraktet till slutet av februari 2012, då
Perkonoja går i pension. Enligt de tidigare planerna skulle Perkonoja avgå med
pension efter år 2010. 

Matti Perkonoja utnämndes till vd för HKScan i januari 2009. Han var tidigare
bolagets ekonomidirektör och arbetade före det i kommersiella och industriella
ledningsuppgifter. Perkonoja har varit i koncernens tjänst sedan 1993. 


HKScan Abp


Markku Aalto
styrelseordförande


Närmare upplysningar:
Styrelseordförande Markku Aalto samt vd Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan
lämnas till dem via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. Årsomsättningen är 2,3 miljarder euro. SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com