UTNÄMNING I HKSCAN ABP

Ekonom Olli Antniemi har utsetts till HKScan Abp:s strategi- och
utvecklingsdirektör samt till medlem i ledningsgruppen. Antniemi svarar för den
strategiska planeringen med fokus på koncernsynergier och ledning av den
strategiska processen. Antniemi har tidigare lett HKScan-koncernens baltiska
grupp, varit vd för Scan AB och har senast varit utvecklingsdirektör för HK
Ruokatalo Oy. 

Ledningsgruppen för HKScan Abp utgörs av ordföranden vd Matti Perkonoja,
ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, strategi- och utvecklingsdirektör
Olli Antniemi, HK Ruokatalo Oy:s vd Jari Leija och Scan AB:s vd Denis Mattsson.
I ledningsgruppens möten deltar även AS Rakvere Lihakombinaats vd Anne Mere och
AS Talleggs vd Teet Soorm. Ledningsgruppens sekreterare är ledningsassistent
Marjukka Hujanen från HKScan. 

Ställföreträdare för HKScan Abp:s vd är ekonomi- och finansdirektör Irma
Kiilunen. 


HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar:
VD Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010
570 6218 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. Årsomsättningen är 2,3 miljarder euro. SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com