HKSCANS ÅRSREDOVISNING OCH BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2009 PUBLICERADE

HKScan Abp:s årsredovisning för år 2009 har publicerats på finska, svenska och
engelska. Den svenskspråkiga översättningen är tillgänglig även i PDF-format på
bolagets hemsida www.hkscan.com > Investerarinformation. 

I samband med årsredovisningen har styrelsen utarbetat en
bolagsstyrningsrapport för år 2009 (Corporate governance statement). Också den
finns tillgänglig på bolagets webbplats. 

Den tryckta årsredovisningen postas fr o m vecka 14 till alla registrerade
aktieägare som har minst 750 aktier i HKScan. Redovisningen kan också beställas
från HKScan Abp, Kommunikation, PB 50, FI-20521 Åbo, Finland eller via
blanketten som finns på bolagets webbplats under menypunkten ”Kontakta oss”
eller per e-post hk.viestinta@hkscan.com. 

Den årliga sammanställningen av HKScan Abp:s börsmeddelanden 2009 ingår i
årsredovisningen och finns till påseende på bolagets webbplats www.hkscan.com >
Investerarinformation. 


HKScan Abp


Matti Perkonoja
vd


Bilagor:
HKScan Abp:s årsredovisning 2009
Bolagsstyrningsrapport 2009 (Corporate governance statement)


Eventuella förfrågningar kan ställas till kommunikationschef Marja Siltala,
HKScan Abp, tfn 010 570 2290 (Finland) eller +358 10 570 2290 (international) 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com