HKSCAN KOMPLETTERAR DET 9.9.2010 KLO 15.30 UTGIVNA BÖRSMEDDELANDET ANGÅENDE   
FÖRVÄRVET AV ROSE POULTRY A/S                          

Rose Poultry A/S:s ("Rose Poultry") omsättning för det 30.9.2009 avslutade   
räkenskapsåret var 1 572,7 miljoner Danska kronor (ca. 211,1 miljoner euro) och 
rörelseresultatet -5,0 miljoner Danska kronor (ca. -0,7 miljoner euro).     
Omsättningen uppskattas öka något och rörelseresultatet uppskattas bli positivt 
under det pågående 1.10.2009 inledda räkenskapsåret.              

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  30.9.2009 avslutade |  30.9.2008 avslutade |
|               |    räkenskapsåret |     räkenskapsåret |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning (milj. DKK)   |        1 572,7 |        1 701,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat (milj. DKK) |         -5,0 |          45,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Den ekonomiska ställningen av Rose Poultry är stabil. Vid slutet av förra    
räkenskapsåret den 30.9.2009 uppgick tillgångarna i bolagets balansräkning till 
688,9 miljoner Danska kronor (ca. 93 miljoner euro) och de räntebärande     
nettoskulderna till 356,2 miljoner Danska kronor (47,8 miljoner euro).     

--------------------------------------------------------------------------------
|               |       30.9.2009 |       30.9.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tillgångar i        |         688,9 |         819,6 |
| balansräkningen (milj. DKK) |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande nettoskulder  |         356,2 |         435,9 |
| (milj. DKK)         |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Lönsamheten av Rose Poultry motsvarar branschens medelnivå i Europa.      

Företagsförvärvet efterföljer strategin som HKScan -koncernet tidigare meddelat 
och det utgör ett viktigt steg i utvecklingen av HKScans fjäderfäverksamhet.  


HKScan Abp                                   


Matti Perkonoja                                 
vd                                       

Närmare upplysningar:                              
Verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till   
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218.       


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        


SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Centrala massmedia                               
www.hkscan.com