HKSCAN HAR FÅTT GODKÄNNANDE FRÅN KONKURRENSMYNDIGHETERNA FÖR SITT FÖRVÄRV AV
ROSE POULTRY A/S 

Den 9 september 2010 tillkännagav HKScan Abp ("HKScan") att företaget
undertecknat ett kontrakt om att förvärva Danmarks ledande fjäderfäföretag Rose
Poultry A/S ("Rose Poultry"). I dag har det sista erforderliga godkännandet
från konkurrensmyndigheterna erhållits. 

Följande etapp är att fullborda förvärvet samt att precisera den i
börsmeddelandet 9.9.2010 angivna totala köpesumman och antalet vederlagsaktier
av serie A i HKScan. Förvärvet beräknas bli klart senast vid månadsskiftet
november-december. Fullbordandet av förvärvet, den slutgiltiga totala
köpesumman och antalet vederlagsaktier av serie A i HKScan kommer att
tillkännages separat. 

Danmarks största fjäderfäföretag Rose Poultry producerar årligen över 130
miljoner kilo fjäderfäkött som säljs under bolagets varumärke Rose och under
handelskedjornas egna varumärken. Köttet säljs färskt, fryst och som
charkprodukter på bolagets huvudmarknader Danmark, Sverige och Storbritannien.
Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark och sammanlagt ca 1 000
anställda. Omsättningen under räkenskapsperioden 2008/2009 uppgick till ca 211
miljoner euro. 

Genom förvärvet blir HKScan den ledande aktören på fjäderfämarknaden i
Nordeuropa. 


HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd


Närmare upplysningar:
verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till
Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com