ROSE POULTRY HAR ÖVERGÅTT I HKSCANS ÄGO                    

HKScan Abp ("HKScan") meddelade den 9 september 2010 att företaget undertecknat 
ett avtal om att förvärva aktiestocken i Danmarks ledande fjäderfäföretag Rose 
Poultry A/S (”Rose Poultry”) och den 11 november 2010 att de erforderliga    
godkännandena från konkurrensmyndigheterna erhållits. Affären har verkställts  
idag och Rose Poultry har övergått i HKScans ägo.                

Den slutliga köpesumman för Rose Poultrys aktier är högst 23,9 miljoner euro.  
Köpesumman består av ett kontant vederlag på 15,9 miljoner euro samt högst 1 000
000 A-aktier i HKScan. Vid förvärvet övertar HKScan också Rose Poultrys     
räntebärande nettoskulder, som den 29 november 2010 uppgår till ca 43 miljoner 
euro. Det exakta antalet A-aktier som emitteras som vederlag beräknas enligt  
villkoren i avtalet om förvärvet av Rose Poultry och det fastställda antalet  
meddelas separat.                                

INFORMATION OM ROSE POULTRY-KONCERNENS BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN SOM    
AVSLUTADES 30.9.2010                              

Rose Poultry-koncernens omsättning för räkenskapsperioden som avslutades    
30.9.2010 var 1 625,4 miljoner danska kronor (ca 218,3 miljoner euro) och    
rörelseresultatet 46,8 miljoner danska kronor (ca 6,3 miljoner euro).      

--------------------------------------------------------------------------------
|              | räkenskapsperioden som | räkenskapsperioden som |
|              | avslutades 30.9.2010  |  avslutades 30.9.2009 |
|              |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsättning (milj. DKK)  |        1 625,4 |         1 578,7 |
|              |                     |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat(EBIT)(mil |         46,8  |          -3,5 |
| j. DKK)          |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Koncernens balansomslutning i slutet av förra räkenskapsperioden 30.9.2010 var 
648,9 miljoner danska kronor (ca 87,1 miljoner euro) och de räntebärande    
nettoskulderna uppgick till 307,5 miljoner danska kronor (41,3 miljoner euro). 

--------------------------------------------------------------------------------
|             |        30.9.2010 |        30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansomslutning (milj. |          648,9 |          685,5 |
| DKK)                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande      |          307,5 |          351,7 |
| nettoskulder (milj.   |             |             |
| DKK)             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Rose Poultry konsolideras som dotterbolag i HKScan-koncernen från och med    
29.11.2010.                                   

ROSE POULTRY FÅR NY VD                             

Ekonom Olli Antniemi (51) har från och med 29.11.2010 utsetts till vd för Rose 
Poultry med ansvar för HKScans affärsverksamhet i Danmark. Antniemi har tidigare
lett koncernens Baltikumdivision, varit vd för Scan AB, utvecklingsdirektör för 
HK Ruokatalo Oy samt senast strategi- och utvecklingsdirektör för HKScan. Olli 
Antniemi är medlem i HKScans ledningsgrupp och rapporterar till vd Matti    
Perkonoja.                                   
Per V. Møller, som fram till nu varit vd för Rose Poultry, lämnar bolaget.   

Danmarks största fjäderfäföretag Rose Poultry producerar årligen över 130    
miljoner kilo fjäderfäkött som säljs under bolagets varumärke Rose samt under  
handelskedjornas egna varumärken. Köttet säljs färskt, fryst och som      
charkprodukter på bolagets huvudmarknader Danmark, Sverige och Storbritannien. 
Rose Poultry har tre produktionsanläggningar i Danmark och sammanlagt ca 1 000 
anställda.                                   

Genom förvärvet blir HKScan den ledande aktören på fjäderfämarknaden i     
Nordeuropa.                                   


HKScan Abp                                   

Matti Perkonoja                                 
verkställande direktör                             

Mer information:                                
verkställande direktör Matti Perkonoja, HKScan Abp.               
Telefonmeddelanden till Perkonoja kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 
6218.                                      

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets   
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,   
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt  
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln 
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har 
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro.        

SÄNDLISTA:                                   
Nasdaq OMX, Helsingfors                             
Centrala medier                                 
www.hkscan.com