UTNÄMNING I HKSCANS LEDNINGSGRUPP 

Ekon. mag. Sirpa Laakso (45) har utsetts till HKScan Abp:s personaldirektör och
medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder posten den 13 januari 2011. Laakso
svarar för HKScans HR-funktioner samt för utvecklingen av dem på koncernens
samtliga marknadsområden. Hon rapporterar till VD Matti Perkonoja. 

Sirpa Laakso övergår i HKScans tjänst efter att senast ha tjänstgjort som
personaldirektör vid Altia Abp. Tidigare har hon arbetat inom
personalförvaltningen vid bl.a. Vaasan & Vaasan Oy, Novartis Finland Oy och
Efore Plc. 


HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd
 

Närmare upplysningar:
Ekonomi- och finansdirektör Irma Kiilunen, HKScan Abp. Telefonmeddelanden till
Kiilunen kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218. 


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Baltikum och Polen. HKScan producerar,
säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt
färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder är detaljhandeln
och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i nio länder och har
ca 10 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com