ANMÄLAN OM FÖRÄNDRING I ÄGARANDELAR

I enlighet med kapitel 2, paragraf 9 i den finska värdepappersmarknadslagen
meddelar vi, att HKScan Abp har blivit informerad om följande ändring i
bolagets ägande. 

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma meddelade den 8 december 2010
att till följd av en aktietransaktion den 7 december 2010 dess innehav i HKScan
har ökat över 1/20 av aktiekapitalet. 

1. Målbolagets namn: HKScan Abp, FO-nummer 0111425-3

2. Tidpunkt då förändringen ägde rum: 7 december 2010

3. Andel av aktiekapitalet och röstetalet i HKScan Abp:

- antal A-aktier: 3 102 994 st.
- ägande: 5,74 % av aktiekapitalet och 1.98 % av röstetalet

HKScan Abp:s registrerade aktiekapital består av sammanlagt 54 026 522 aktier
(48 626 522 A-aktier och 5 400 000 K-aktier), vilka har sammanlagt 156 626 522
röster (varje A-aktie har en (1) röst, varje K-aktie har tjugo (20) röster). 

4. Aktieägarens namn och FO-nummer:
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Helsinki, FO-nummer
0533297-9. 


HKScan Abp


Matti Perkonoja
Vd


HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan
producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter,
charkvaror samt färdigmat under ett flertal välkända lokala varumärken. Kunder
är detaljhandeln och storkök samt industri- och exportkunder. HKScan verkar i
nio länder och har ca 11 000 anställda. År 2009 var omsättningen 2,1 miljarder
euro. 


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com