HKSCANS EKONOMISKA INFORMATION ÅR 2011

HKScan Abp publicerar år 2011 tre delårsrapporter:
- delårsrapport för januari-mars, den 6 maj 2011
- delårsrapport för januari-juni, den 10 augusti 2011
- delårsrapport för januari-september, den 4 november 2011

Bokslutskommunikén för år 2010 publiceras den 18 februari 2011.

Den ordinarie bolagsstämman hålls den 27 april 2011.

Årsredovisningen för år 2010 publiceras vecka 14.

Publiceringen av resultatrapporter ska äga rum cirka kl. 8.00 finsk tid. Alla
resultatrapporter finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com strax
efter publikationen. 

HKScan Abp

Matti Perkonoja
vd


SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com